Úderové plochy

Úderové plochy sú časti tela, ktoré sa používajú k zasiahnutiu súpera. Sú to miesta na tele, ktoré sú vcelku odolné a sú schopné zasiahnuť súpera koncentrovaným úderom rozloženým do malej plochy. Čím je zasiahnutá plocha menšia, tým je daný úder intenzívnejší.

Ruka

up-Seiken1 up-hiraken
up-nakadaka-ippon-ken up-ippon-ken
up-teiso-sotei up-jonhon-nukite
up-nihon-nukite up-koko
up-tecui
up-sikjo
up-suto up-haito
up-Seiken2 up-vaside
up-keito up-seirjuto
up-ojajubi up-kumade
up-haisu up-kakuto

Predlaktie

up-ude-van up-kakeuke

Hlava

up-men

Lakeť

up-empi

Časti nohy

 up-kosi up-cumasaki
 up-sokuto  up-hiza
 up-haisoku  up-kakato
 up-sokutei