Kata

Kata je súborné cvičenie karate. Sú dva druhy kata:

– kata pre jednu osobu: Kake uke Ichi, Kake uke Ni,Gekisai dai Ichi, GekIsa idai Ni, Saifa, Seyunchin, Sanchin, Tensho, Shisochin, Seizan, Seipai, Kururunfa, Sanseru, Suparinpei…

– bunkai kata (aplikácia techník z kata na nepriateľa; cvičí sa vo dvojiciach, alebo trojiciach)

    Kata je boj proti imaginárnemu nepriateľovi. Na súťaži sa boduje dynamika, technika, ale aj celkový vzhľad kata. Každá kata je príslušná k určitému STV {stupeň technickej vyspelosti}. Existujú takisto aj historické kata, ktoré nie sú príslušné k širším štýlom karate a ich školám. Na správne zacvičenie danej kata je potrebná duševná, duchovná a fyzická pripravenosť a vyspelosť cvičiaceho.