SKÚŠOBNÝ PORIADOK na stupne technickej vyspelosti

SLOVENSKÁ FEDERÁCIA KARATE A BOJOVÝCH UMENÍ

Skúšobný poriadok SFKaBU schválený PR SFKaBU dňa 25.1.2019.
Celé znenie textu na www.karate-slovakia.sk

STUPNE KYU

a) používané skratky a názvoslovie:

hojo undo – základná technika na mieste
kihon ido – techniky v pohybe bez partnera
okinawa kumite – cvičenie s partnerom na mieste, alebo v pohybe ( JO, CHU, GE )
tenshin – techniky vo dvojiciach s úhybom do strán ( JO,CHU,GE )
bunkai – význam a demonštrácia techník v kata, cvičenie s partnerom
ippon kumite – bez rukavíc, doporučené rozhodovanie
všeobecná príprava – atleticko-kondičná príprava, kotúly a pády (komisár si vyberie aktuálne časť s celkovej náplne)

JO – jodan
CHU – chudan
GE – gedan
SD – sanchin dachi
SHD – shiko dachi
ZD – zenkutsu dachi
NAD – nekoashi dachi
HD – heiko dachi
BP – bojový postoj (kamae)
HZD – han zenkutsu dachi
SD/ZD – znamená…. alebo….
SD – ZD – znamená vykročiť do postoja
Ú : útočník
O : obranca
P : protiútok

b) obsahom skúšky je:

– hojo undo
– kihon ido
– okinawa kumite (partner tréning JO, CHU, GE )
– kata
– bunkai kata
– ippon shobu kumite ( od 4. Kyu )
– všeobecná príprava – fyzická pripravenosť, pády, priebežne počas skúšok

c) ďalšie požiadavky / kritériá hodnotenia:

– technické znalosti
– dodržanie štýlu
– dýchanie
– postoje
– dôraz na ruky, nohy, lakeť, boky
– sústredenie
– prejav
– nasadenie
– bojový duch
– Kiai
– charakterové a morálne vlastnosti
– čisté, nepokrčené karate-gi

Predpísané techniky na skúšky na STV KYU

9. KYU

min. 3 mesiace od zač. trénovania

A) Hojo undo:

HD – seiken tsuki – JO, CHU, GE
shomen uraken uchi
– jodan uke
– chudan uke
– gedan barai
– kin geri
– mae geri
– úhyby do strán v pravo a v ľavo v HD

B) Kihon ido:

BP – postupovať vpred v kamae
– ustupovať vzad v kamae
– postupovať vpred s mae geri (kop zo zadnej nohy, prekrok)
ZD – postupovať vpred, ruky vedľa tela v päsť
– ustupovať vzad, ruky vedľa tela v päsť

C) Všeobecná príprava:

 • pád vzad s odlklepnutím (kolíska)
 • kotrmelec vpred a vzad
 • kliky na pästiach
 • brušáky a sklapovačky
 • drepy s mae geri jodan

8. KYU

min. 3 – 4 mesiace od 9. Kyu

A) Hojo undo:

SD – seiken tsuki – JO, CHU, GE
– jodan uke
– chudan uke
– gedan barai
HD– mae geri
– kin geri
– mawashi geri
– gedan kakato geri
– shomen uraken uchi
– chudan enpi uchi
SHD– gedan barai
– seiken tsuki CHU

B) Kihon ido:

SD – seiken tsuki JO, CHU, GE (mawate s chudan uke)
ZD– oi tsuki jodan (mawate s gedan barai)
– chudan empi uchi (prednou rukou)
SHD– vpred 45° seiken tsuki chudan (mawate s gedan barai)
– vzad 45° gedan barai
BP – mawashi geri (kop zadnou nohou, prekrok)

C) Kata

Gekisai dai 1. – (len doporučená, nie povinná)

D) Všeobecná príprava

 • pád vzad s postavením späť hore do HD, alebo BP
 • kotúľ vpred cez rameno s odklepnutím rukou na zem
 • kotrmelec vzad bokom cez rameno
 • kliky na pästiach, alebo s výskokom a tlesknutím dlaní o seba
 • sklapovačky, v hornej polohe tlesknúť dlaňami pod nohami
 • trojskoky žabákmi vpred
 • drepy s výskokom z miesta

7. KYU

min. 4 mesiace od 8. Kyu

A) Hojo undo:

SD– seiken tsuki JO, CHU, GE
– dvojité tsuki CHU
– shomen uraken uchi
– jodan uke
– chudan uke
– gedan barai
– hiki uke
– mawashi uke
HD– yoko uraken uchi
– yoko shuto uchi
– gedan kakato geri
– ushiro geri CHU v predklone
BP– mae geri CHU zadnou nohou (po kope vrátiť vzad do postoja)
– mawashi geri CHU/JO zadnou nohou (po kope vrátiť vzad do postoja)
ZD– gyaku tsuki CHU/JO
SHD– oi tsuki CHU
– sai uraken uchi JO
– gedan barai

B) Kihon ido:

SD– oi tsuki JO, CHU, GE, s pohybom suri ashi
Ustupovať:
– jodan uke
– chudan uke
– mawashi uke
ZD– gyaku tsuki CHU
– mae geri CHU, dokročiť do ZD s CHU enpi uchi prednou rukou
BP– mae geri zadnou nohov, prekročiť do BP a mawashi geri zadnou nohou prekročiť vpred do BP.
(kombinácia kopov)
SHD– vpred oi tsuki CHU, vzad gedan barai

C) Okinawa kumite:

Ú:O:
SD– seiken tsuki JO
– seiken tsuki CHU
jodan uke
chudan uke
SHD– seiken tsuki GE gedan barai

D) Kata

 • Gekisai dai 1.

E) Všeobecná príprava:

 • pád vzad s postavením späť hore do BP s kamae ( Kolíska )
 • kotúľ vpred cez rameno s postavením sa do BP
 • kotrmelec vzad bokom cez rameno s postavením sa do BP
 • kliky na pästiach, alebo s výskokom a tlesknutím dlaní o seba
 • sklapovačky, v hornej polohe tlesknúť dlaňami pod nohami
 • trojskoky žabákmi vpred
 • drepy s výskokom z miesta
 • z ľahu na bruchu vyskočiť do výšky s natiahnutými rukami do hora a znovu cez podrep ľahnúť na brucho (angličáky)

6. KYU

min. 4 mesiace od 7. Kyu

A) Hojo undo:

SD – seiken tsuki – JO, CHU, GE
– seiken tsuki CHU, dva údery naraz po sebe
– san ren tsuki JO,CHU, GE (naraz tri údery po sebe)
– teisho tsuki JO
– hiraken tsuki CHU
– shomen uraken uchi
– jodan uke
– chudan uke
– hiki uke
– mawashi uke
– ura uke
HD– yoko uraken uchi
– yoko shuto uchi
– mawashi enpi uchi
– gedan kakato geri
– gedan sokuto geri
– kin geri
– mae geri
– mawashi geri
– ushiro geri
– kansetsu geri
SHD– tsuki CHU
– ura tsuki dopredu CHU
– sae uraken uchi JO
– gedan barai
BP-ZD– kizami tsuki JO
– gyaku tsuki CHU
– kizami tsuki JO, gyaku tsuki CH – naraz v kombinácii

B) Kihon ido

SD– san ren tsuki JO,CHU,GE s posunom suri ashi (3 údery naraz)
– teisho tsuki JO
– mawashi uke
Ustupovať:
– jodan uke
– chudan uke
– hiki uke
– ura uke
ZD– gyaku tsuki CHU
– mae geri CHU + oi tsuki JO
SD-ZD– mae geri + mae empi uchi CHU (do SD dokročiť s chudan uke)
SD-SHD– mae geri + mawashi enpi uchi CHU (do SD dokročiť s hiki uke)
BP-ZD– mawashi geri + gyaku tsuki
SHD– oi tsuki CHU
Ustupovať:
– gedan barai

C) Okinawa kumite:

V pohybe:Ú:O:
SD– oi tsuki JO
– oi tsuki CHU
– oi tsuki CHU
jodan uke
chudan uke
hiki uke
SHDoi tsuki GEgedan barai

E) Kata

 • Gekisai dai 1.
 • Gekisai dai 2

E) Všeobecná príprava:

 • pád vzad s postavením späť hore do BP s kamae (Kolíska)
 • kotúľ vpred cez rameno s postavením sa do BP
 • kotrmelec vzad bokom cez rameno s postavením sa do BP
 • kliky na pästiach, alebo s výskokom a tlesknutím dlaní o seba
 • sklapovačky, v hornej polohe tlesknúť dlaňami pod nohami
 • trojskoky žabákmi vpred
 • drepy s výskokom z miesta
 • z ľahu na bruchu vyskočiť do výšky s natiahnutými rukami do hora a znovu cez podrep ľahnúť na brucho (angličáky)
 • BP drep gyaku tsuki

5. KYU

min. 5 mesiacov od 6. Kyu

A) Hojo undo

SD– seiken tsuki – JO, CHU, GE (Samostatne po pásmach)
– san ren tsuki JO, CHU, GE (3 údery naraz za sebou)
– nukite JO
– hiraken CHU
– ura tsuki JO
– tate tsuki CHU
– jodan uke
– chudan uke
– gedan barai
– hiki uke
– ura uke
– mawashi uke
– shomen uraken uchi – dopredu
– yoko uraken uchi
HD– kin geri
– mae geri
– mawashi geri
– ushiro geri
– kansetsu geri
– gedan sokuto geri
– gedan kakto geri mae
– kansetsu geri
SHD– dve tsuki naraz za sebou CHU
– sae uraken uchi
– ura tsuki mae CHU
– gedan barai otvorenými rukami
ZD– gyaku tsuki CHU
– san ren tsuki – gyaku tsuki CHU, Kizami tsuki JO, gyaku tsuki CHU
BP-ZD– mawashi geri prednou nohou výkrok do ZD s gyaku tsuki JO

B) Kihon ido:

SD Postupovať:
– oi tsuki JO, CHU, GE – samostatne
– san ren tsuki JO, CHU, GE, naraz, s pohybom suri ashi
– teisho tsuki JO
– nukite JO
– gyaku tate tsuki CHU, s posunom suri ashi
Ustupovať:
– jodan uke
– chudan uke
– hiki uke
– ura uke
– mawashi uke
SHD– gyaku tsuki CHU
– oi tsuki CHU
– mae ura tsuki gedan
– ustupovať s gedan barai
– ustupovať s chudan uke otvorené ruky
SD-ZD– mae geri výkrok do ZD enpi uchi CHU, dokročiť do SD s chudan uke
SD-SHD– zo SD presun do SHD prednou rukou mawashi enpi uchi do dlane druhej ruky CHU.
Po vykonaní techniky dokročiť do SD s chudan uke
BP-ZD– mae geri CHU , dokročiť do ZD s oi tsuki JO
– mawashi geri CHU/JO, dokročiť do ZD s gyaku tsuki CHU/JO
– kizami tsuki JO a hneď gyaku tsuki CHU – kombinácia

C) Okinawa kumite

V pohybe:Ú:O:P:
SD– oi tsuki JO
– oi tsuki CHU
jodan uke
chudan uke
gyaku tsuki CHU
gyaku tsuki JO
SHD– oi tsuki GEgedan baraigyaku tsuki JO
Ú:
JO,CHU,GE – oi tsuki JO v SD, oi tsuki CHU v SD, oi tsuki GE v SHD (za sebou)
O:
– Jodan uke v SD, chudan uke v SD, gedan barai v SHD

D) Kata

 • Gekisai dai 1.
 • Gekisai dai 2.

E) Všeobecná príprava

 • pád vzad s postavením späť hore do BP s kamae (Kolíska)
 • kotúľ vpred cez rameno s postavením sa do BP
 • kotrmelec vzad bokom cez rameno s postavením sa do BP
 • pád vbok s odklepnutím na zemi
 • kliky na pästiach, alebo s výskokom a tlesknutím dlaní o seba
 • sklapovačky, v hornej polohe tlesknúť dlaňami pod nohami
 • brušáky
 • trojskoky žabákmi vpred
 • drepy s výskokom z miesta
 • z ľahu na bruchu vyskočiť do výšky s natiahnutými rukami do hora a znovu cez podrep ľahnúť na brucho (angličáky)
 • BP drep gyaku tsuki

4. KYU

min. 5 mesiacov od 5. Kyu

A) Hojo undo:

SD– seiken tsuki – JO, CHU, GE
– uraken uchi – shomen
– uraken uchi yoko
– mae shuto uchi JO
– ura tsuki JO
– teisho tsuki JO
– nukite tsuki JO
– tate tsuki CHU
– hiraken tsuki CHU
– jodan uke
– chudan uke
– hiki uke
– ura uke
– ko uke JO/CHU
– mawashi uke
HD– yoko shuto uchi JO
– yoko tetsui uchi JO
– kin geri
– mae geri
– mawashi geri GE/CHU/JO (možnosti)
– ushiro geri
– kansetsu geri
– gedn kakato geri mae a ushiro
– gedan sokuto geri
SHD– dve tsuki CHU za sebou
– ura tsuki mae
– ura tsuki yoko
– sae uraken uchi JO
– gedan barai zatvorenou, alebo otvorenou rukou
ZD– prednou nohou mawashi geri CHU s prechodom cez hei soto dachi,
po kope sa tou istou dráhou vrátiť vzad do ZD s gyaku tsuki CHU
BP-ZD– kizami tsuki JO, gyaku tsuki CHU

B) Kihon ido

SD– gyaku tsuki CHU
– oi tsuki JO,CHU,GE udierať 3 za sebou s posunom suri ashi
– mae (shomen) uraken uchi JO, s krytom druhej ruky osae uke okolo lakťa
– gyaku ura tsuki JO, s posunom suri ashi
– gyaku tate tsuki CHU, s posunom suri ashi
Ustupovať:
– jodan uke
– chudan uke
– gedan barai
SD-ZD– mae geri CHU, dokročiť do ZD s chudan enpi uchi s otvorenou rukou,
potom sa prisunúť do SD s hiki uke (otvorené ruky)
ZD mae geri CHU, oi tsuki JO – kizami tsuki JO, gyaku tsuki CHU
BP-ZD mae geri , mawashi geri CHU, gyaku tsuki JO (kombinácia)
SHD– gyaku ura tsuki CHU
– oi ura tsuki JO, 45°uhol (ako pri Seiunchin)
– oi tsuki CHU 3 údery za sebou v jednom presune
– vzad s gedan barai, otvorené ruky
NAD vzad:
– jodan ko uke
– hiki uke
– ura uke
– mawashi uke

C) Okinawa kumite

V pohybe:Ú:O:P:
SD – oi tsuki JO, oitsuki CHU jodan uke,chudan uke po každom kryte protiútok CHU/JO tsuki
SHD– oi tsuki gedan gedan barai jodan shuto uchi
(tou istou rukou ktorá vykrývala )

D) Ippon kumite

 • vo dvojiciach bez chráničov min. 1.5 min
 • doporučené rozhodovanie na prvý bodovateľný zásah ( encho sen ), alebo na 2 wazari

E) Kata

 • Gekisai dai 1.
 • Gekisai dai 2.
 • Sanchin – postup

F) Všeobecná príprava

 • pád vzad s postavením späť hore do BP s kamae (kolíska)
 • kotúľ vpred cez rameno s postavením sa do BP
 • kotrmelec vzad bokom cez rameno s postavením sa do BP
 • pád vbok s odklepnutím na zemi
 • kliky na pästiach, alebo s výskokom a tlesknutím dlaní o seba
 • sklapovačky, v hornej polohe tlesknúť dlaňami pod nohami
 • brušáky
 • trojskoky žabákmi vpred
 • drepy s výskokom z miesta
 • z ľahu na bruchu vyskočiť do výšky s natiahnutými rukami do hora a znovu cez podrep ľahnúť na brucho (angličáky)
 • BP drep gyaku tsuki
 • HD drep s mae geri JO

3. KYU

min 6 mesiacov od 4. Kyu

A) Hojo undo:

SD – seiken tsuki – JO, CHU, GE
– uraken uchi – shomen
– uraken uchi yoko
– mae shuto uchi JO
– ura tsuki JO
– nukite tsuki JO
– tate tsuki CHU
– hiraken tsuki CHU
– jodan uke
– chudan uke
– gedan barai
– hiki uke
– ura uke
– ko uke JO/CHU
– naname uke
HD – yoko shuto uchi JO, s ashi barai
– yoko tetsui uchi JO, s ashi barai
– mawashi geri GE/CHU/JO ( možnosti )
– ushiro geri
– gedn kakato geri mae a ushiro
– gedan sokuto geri
– yoko geri CHU
SHD– dve tsuki CHU za sebou
– teisho tsuki JO
– ura tsuki mae
– ura tsuki yoko
– sae uraken uchi JO, s krytom druhej ruky s osae uke
– gedan barai otvorenou rukou
NAD– kin geri GE prednou nohou
– mae geri CHU prednou nohou
– kansetsu geri prednou nohou
– mawashi uke
ZD– prednou nohou mawashi geri CHU s prechodom cez hei soto dachi,
po kope sa tou istou dráhou vrátiť vzad do ZD s gyaku tsuki CHU
– postaviť sa šikmo pod 45°uhol s gyaku tsuki CHU,
udierať s vytáčaním bedier pod 45°uhlom
BP-ZD– gyaku tsuki CHU, kizami tsuki JO, kombinácia
– vykročiť do ZD s uraken uchi JO ( od ramena ),s gyaku tsuki CHU

B) Kihon ido

SD– oi tsuki JO,CHU,GE udierať 3 x za sebou s posunom suri ashi
– mae (shomen ) uraken uchi JO, s krytom druhej ruky osae uke okolo lakťa
– gyaku ura tsuki JO, s posunom suri ashi
– gyaku tate tsuki CHU, s posunom suri ashi
– teisho tsuki jodan s posunom suri ashi
Ustupovať:
– oi tsuki CHU
– jodan uke
– chudan uke
– gedan barai
SD-ZD– mae geri CHU, dokročiť do ZD s chudan enpi uchi s otvorenou rukou,
potom sa prisunúť do SD s hiki uke ( otvorené ruky )
SD-SHD– mae geri CHU, dokročiť do SHD 45°uhol,s mawashi enpi CHU
Úderom do dlane a hneď tou istou rukou mae uraken uchi JO.
Potom dokročiť do SD s hiki uke
BP-ZD– mae geri CHU, mawashi geri CHU, gyaku tsuki JO ( kombinácia )
– gyaku tsuki CHU, kizami tsuki JO, gyaku tsuki CHU ( kombinácia )
SHD– gyaku ura tsuki CHU
– oi ura tsuki JO, 45°uhol ruka nad kolenom ( ako pri Seiunchin )
– oi tsuki CHU 3 údery za sebou v jednom presune
– vzad s gedan barai, otvorené ruky
– vzad s chudan uke, otvorené ruky
NAD vpred:
– v kamae presun vpred s výkrokom prednej nohy cez pätu (rovnaké garde)
– v kame presun vpred s prekrokom zadnej nohy do predu (meniace sa garde)
Vzad – priamo:
– jodan ko uke
– hiki uke
– ura uke
– mawashi uke
– gedan barai otvorenými rukami

C) Okinawa kumite

JO, CHU, GE v pohybe:
Ú:
O:
– oi tsuki JO v SD, oi tsuki CHU v SD, oi tsuki GE v SHD, za sebou
– jodan uke s protiútokom CHU tsuki v SD, chudan uke s protiútokom JO tsuki v SD, gedan barai
s protiútokom tsuki JO/ shuto uchi JO, v SHD
SD/NADÚ:O:
– SD oi tsuki JO
– SD oi tsuki CHU
– SD oi tsuki CHU
NAD ko uke JO
NAD hiki uke
NAD ura uke

D) Ippon kumite

 • vo dvojiciach bez chráničov min. 1.5 min
 • doporučené rozhodovanie na prvý bodovateľný zásah (encho sen), alebo na 2 wazari

E) Kata

 • Geksai dai 1
 • Geksai dai 2
 • Sanchin
 • Tensho – postup

F) Bunkai kata

 • Geksai dai 1

F) Všeobecná príprava

 • pád vzad s postavením späť hore do BP s kamae (kolíska)
 • kotúľ vpred cez rameno s postavením sa do BP
 • kotrmelec vzad bokom cez rameno s postavením sa do BP
 • pád vbok s odklepnutím na zemi
 • kliky na pästiach, alebo s výskokom a tlesknutím dlaní o seba
 • sklapovačky, v hornej polohe tlesknúť dlaňami pod nohami
 • brušáky
 • trojskoky žabákmi vpred
 • drepy s výskokom z miesta
 • z ľahu na bruchu vyskočiť do výšky s natiahnutými rukami do hora a znovu cez podrep ľahnúť na brucho (angličáky)
 • BP drep gyaku tsuki – HD drep s mae geri JO

2. KYU

min. 6-8 mesiacov od 3. Kyu

A) Hojo undo

SD– seiken tsuki – JO, CHU, GE
– san ren tsuki JO,CHU,GE (hneď po sebe)
– gyaku tsuki (sanchin no kamae)
– nukite tsuki (shisochin no kamae)
– mae uraken uchi
– yoko uraken uchi
– mae shuto uchi JO
– ura tsuki JO
– nukite tsuki JO
– tate tsuki CHU
– hiraken tsuki CHU
– jodan uke otvorenými rukami
– chudan uke otvorenými rukami
– gedan barai otvorenými rukami
– hiki uke
– ura uke
– ko uke JO/CHU
– naname uke
– kuri uke
– mawashi uke
HD– yoko shuto uchi JO, s ashi barai
– yoko tetsui uchi JO, s ashi barai
– mawashi geri GE/CHU/JO ( možnosti )
– ushiro geri
– gedn kakato geri mae a ushiro
– gedan sokuto geri
ZD– gyaku tsuki CHU/JO
– kizami tsuki JO, gyaku tsuki CHU
SHD– dve tsuki CHU za sebou
– teisho tsuki JO
– ura tsuki mae
– ura tsuki yoko
– sae uraken uchi JO, s krytom druhej ruky s osae uke
– gedan barai
– mawashi enpi CHU do dlane druhej ruky, tou istou rukou mae uraken uchi JO
– sae uraken uchi s blokom osae uke poza lakeť
NAD– kin geri GE prednou nohou
– mae geri CHU prednou nohou
– kansetsu geri prednou nohou
– mawashi uke
– chudn uke otvorenou rukou, súčasne s gedan barai otorenou rukou (dvojitý kryt)
BP-ZD– san ren cuki kombinácia, gyaku tsuki CHU, kizami tsuki JO, gyaku tsuki CHU
– mawashi geri CHU/JO zadnou nohou,
po prekročeni do ZD kizami tsuki JO, gyaku tsuki CHU ( kombinácia )

B) Kihon ido:

SD– oi tsuki JO, CHU, GE striedavo s posunom suri ashi
– oi tsuki JO,CHU,GE udierať 3 x za sebou s posunom suri ashi
– mae (shomen ) uraken uchi JO, s krytom druhej ruky osae uke okolo lakťa
– gyaku ura tsuki JO, s posunom suri ashi
– gyaku tate tsuki CHU, s posunom suri ashi
– teisho tsuki jodan s posunom suri ashi
– gyaku tsuki CHU (sanchin no kamae)
– morote tsuki (ako pri Gekisai dai 1)
Ustupovať:
– gyaku tsuki CHU
– jodan uke otvorené ruky
– chudan uke otvorené ruky
SD-ZD– mae geri CHU, dokročiť do ZD s chudan enpi uchi s otvorenou rukou,
potom sa prisunúť do SD s hiki uke ( otvorené ruky )
SD-SHD– mae geri CHU, dokročiť do SHD 45°uhol,s mawashi enpi CHU úderom do dlane
a hneď tou istou rukou mae uraken uchi JO. Potom dokročiť do SD s hiki uke
BP-ZD– san ren tsuki, gyaku tsuki CHU, kizami tsuki JO, gyaku tsuki CHU
– zadnou nohou ashi barai, prekročiť do ZD s gyaku tsuki CHU
BP-SHD – zadnou nohou ashi barai, prekročiť do SHD s tsuki GE
SHD– gyaku ura tsuki CHU,
– oi ura tsuki JO, 45°uhol ruka nad kolenom, tou istou rukou mae uraken uchi JO (ako pri Seyunchin)
– oi tsuki CHU 3 údery za sebou v jednom presune
– vzad s gedan barai, otvorené ruky
– vzad s chudan uke, otvorené ruky, hneď po vykonaní krytu úder gyaku tsuki JO
NAD Vzad – priamo:
– jodan ko uke
– hiki uke
– ura uke
– mawashi uke
– gedan barai otvorenými rukami
– mae geri prednou nohou
Vzad posun pod 45° uhlom:
– mawashi uke
– naname uke
– kuri uke
– kansetsu geri

C) Okinawa kumite

SD/NAD:Ú:O:P:
– SD oi tsuki JO
– SD oi tsuki CHU
– SD oi tsuki CHU
NAD ko uke JO
NAD hiki uke
NAD ura uke
mae geri prednou
gyaku teisho tsuki JO
ura tsuki JO
(tou istou rukou, ktorá blokovala)

D) Ippon kumite:

 • vo dvojiciach bez chráničov min. 2 minúty
 • doporučené rozhodovanie na prvý bodovateľný zásah (encho sen), alebo na 2 wazari

E) Kata

 • Gekisai dai 1
 • Gekisai dai 2
 • Sanchin
 • Tensho
 • Saifa – postup

F) Bunkai kata:

 • Gekisai dai 1
 • Gekisai dai 2

F) Všeobecná príprava

 • pád vzad s postavením späť hore do BP s kamae (Kolíska)
 • kotúľ vpred cez rameno s postavením sa do BP
 • kotrmelec vzad bokom cez rameno s postavením sa do BP
 • pád vbok s odklepnutím na zemi
 • kliky na pästiach, alebo s výskokom a tlesknutím dlaní o seba
 • sklapovačky, v hornej polohe tlesknúť dlaňami pod nohami
 • brušáky
 • trojskoky žabákmi vpred
 • drepy s výskokom z miesta
 • z ľahu na bruchu vyskočiť do výšky s natiahnutými rukami do hora a znovu cez podrep ľahnúť na brucho (angličáky)
 • BP drep gyaku tsuki
 • HD drep s mae geri JO

1. KYU

8 – 12 mesiacov od 2. Kyu

SD – seiken tsuki – JO, CHU, GE
– san ren tsuki JO,CHU,GE ( hneď po sebe )
– gyaku tsuki ( sanchin no kamae )
– nukite tsuki ( shisochin no kamae )
– mae uraken uchi – yoko uraken uchi
– mae shuto uchi JO
– ura tsuki JO
– nukite tsuki JO
– tate tsuki CHU
– hiraken tsuki CHU
– jodan uke otvorenými rukami
– chudan uke otvorenými rukami
– gedan barai otvorenými rukami
– hiki uke
– ura uke
– ko uke JO/CHU
– naname uke
– kuri uke
– mawashi uke
HD– yoko shuto uchi JO, s ashi barai
– yoko tetsui uchi JO, s ashi barai
– mawashi geri GE/CHU/JO ( možnosti )
– ushiro geri
– gedn kakato geri mae a ushiro
– gedan sokuto geri
– yoko geri CHU
ZD– gyaku tsuki CHU/JO
– kizami tsuki JO, gyaku tsuki CHU
– kizami tsuki JO, mae geri CHU zadnou nohou ,vrátiť po kope do ZD,
s gyaku tsuki JO (v jednom rytme pokračovať za sebou)
SHD– dve tsuki CHU za sebou
– teisho tsuki JO
– ura tsuki mae
– ura tsuki yoko
– sae uraken uchi JO, s krytom druhej ruky s osae uke
– gedan barai – mawashi enpi CHU do dlane druhej ruky, tou istou rukou mae uraken uchi JO
NAD-ZD – kin geri GE prednou nohou, dokročiť do ZD s oi tsuki JO
– mae geri CHU prednou nohou, dokročiť do ZD s gyaku tsuki JO
– kansetsu geri prednou nohou, dokročiť do ZD s gedan shuto uchi prednou rukou
BP-ZD – san ren cuki kombinácia, gyaku tsuki CHU, kizami tsuki JO, gyaku tsuki CHU
– mawashi geri CHU/JO zadnou nohou,
po prekročeni do ZD kizami tsuki JO, gyaku tsuki CHU ( kombinácia )
HZD– postoj v 60°uhle bokom, s gyaku ura tsuki JO (saifa)
otočiť sa bokmi na mieste na druhú stranu (o 180 °)
urobiť kryt chudan uke otvorenou rukou a hneď po dokončení krytu stiahnuť ruku
do hikite a druhou rukou udrieť gyaku ura tsuki JO. Striedať na obidve strany.

B) Kihon ido:

SD – oi tsuki JO, CHU, GE
– striedavo – jednom prekroku udrieť 2x tsuki CHU za sebou
– nukite tsuki (Shisochin – no – kamae)
– gyaku tsuki (Sanchin – no – kamae)
– mae (shomen ) uraken uchi JO, s krytom druhej ruky osae uke okolo lakťa
– gyaku ura tsuki JO, s posunom suri ashi
– gyaku tate tsuki CHU, s posunom suri ashi
– teisho tsuki jodan s posunom suri ashi
– morote tsuki ( ako pri Gekisai dai 1)
– mawashi uke s údermi teisho v rýchlom tempe
Ustupovať:
– gyaku tsuki CHU
– jodan uke otvorené ruky
– chudan uke otvorené ruky
– ko uke CHU
SD-ZD– mae geri CHU, dokročiť do ZD s chudan enpi uchi s otvorenou rukou,
potom sa prisunúť do SD s hiki uke (otvorené ruky)
SD-SHD– mae geri CHU, dokročiť do SHD 45°uhol,s mawashi enpi CHU úderom do dlane
a hneď tou istou rukou mae uraken uchi JO. Potom dokročiť do SD s hiki uke
BP– tobi mae geri CHU/JO
– ushiro geri s otočkou vpred ( 180° ) po kope dokročiť do BP
BP-ZD– zadnou nohou ashi barai, prekročiť do SHD s tsuki GE
SHD– gyaku ura tsuki CHU,
– oi ura tsuki JO, 45°uhol ruka nad kolenom, tou istou rukou mae uraken uchi JO
(ako pri Seiunchin)
– oi tsuki CHU 3 údery za sebou v jednom presune
– vzad s gedan barai, otvorené ruky
– vzad s chudan uke, otvorené ruky, hneď po vykonaní krytu úder gyaku tsuki JO.
Po údere vrátiť ruku do hikite
NAD ustupovať :
– jodan ko uke , predou nohou kin geri GE
– hiki uke, druhou rukou teisho tsuki JO (po údere hneď vratiť ruku do hikite)
– ura uke, a tou istou rukou ura tsuki JO
– mawashi uke, rýchle prevednie
– v uhle 45°do strany kryt naname uke, prednou nohou kansetsu geri
– v uhle 45°do strany kryt kuri uke, prednou nohou kin geri GE
– v uhle 45°do strany kryt ko uke CHU, tou istou rukou, ktorá robila kryt, udrieť mae uraken JO

C) Okinawa kumite:

Tenshin (úhyby do strán) vo dvojiciach na mieste:

Ú:
O:
v SD oi tsuki JO striedavo
tenshin s ko uke JO (striedavo vpravo, vľavo)
Ú:
O:
v SD oi tsuki JO striedavo
tenshin s ko uke JO (striedavo vpravo, vľavo)
Ú:
O:
v SHD oi tsuki GE
tenshin s gedan barai otvorená ruka (striedavo vpravo, vľavo)
Ú:
O:
v SD oi tsuki JO, oi tsuki CHU, oi tsuki GE, v slede za sebou
tenshin v slede za sebou s ko uke JO, ura uke, gedan barai

JO,CHU,GE, v pohybe:

Ú : oi tsuki JO v SD, oi tsuki CHU v SD, oi tsuki GE v SHD, za sebou
O : jodan uke v SD, chudan uke v SD , gedan barai v SHD, protiútok tsuki JO/ shuto uchi JO

SD/NAD Ú: O: 45°do strán P:
– SD oi tsuki JO NAD ko uke JO nukite tsuki JO
– SD oi tsuki CHU NAD hiki uke gyaku teisho tsuki JO
– SD oi tsuki CHU NAD ura uke ura tsuki JO (tou istou rukou, ktorá blokovala)
– SD oi tsuki CHU NAD ko uke CHU mae uraken uchi JO (tou istou rukou ktorá kryla)
– SD oi tsuki CHU NAD naname uke prenou nohou kansetsu Geri

D) Ippon kumite:

 • vo dvojiciach bez chráničov min. 2 minúty
 • doporučené rozhodovanie na prvý bodovateľný zásah ( encho sen ), alebo na 2 wazari

E) Kata

 • Gekisai dai 1
 • Gekisai dai 2
 • Sanchin
 • Tensho
 • Saifa

F) Bunkai kata:

 • Saifa

G) Všeobecná príprava:

 • pád vzad s postavením späť hore do BP s kamae ( Kolíska )
 • kotúľ vpred cez rameno s postavením sa do BP
 • kotrmelec vzad bokom cez rameno s postavením sa do BP
 • pád vbok s odklepnutím na zemi
 • kliky na pästiach, alebo s výskokom a tlesknutím dlaní o seba
 • sklapovačky, v hornej polohe tlesknúť dlaňami pod nohami
 • brušáky
 • trojskoky žabákmi vpred
 • drepy s výskokom z miesta
 • z ľahu na bruchu vyskočiť do výšky s natiahnutými rukami do hora a znovu cez podrep ľahnúť na brucho ( angličáky )
 • BP drep gyaku tsuki
 • HD drep s mae geri JO