Darujte svoje 2% dane z príjmu

Ak sa budete rozhodovať o Vašej zaplatenej dani z príjmov za rok 2020, uchádzame sa o Vašu priazeň!

Športový klub karate Nová Baňa / oddiel Tlmače

s mnohoročnou tradíciou a vynikajúcimi výsledkami, ktorý podporuje zmysluplnú športovú činnosť detí a mladých ľudí a učí ich sebaovládaniu, úcte k starším a zdravému životnému štýlu.

Vopred ďakujeme všetkým priaznivcom a fanúšikom, ktorí pomôžu a podporia činnosť nášho klubu.

Predvyplnené tlačivo

IČO:35 993 740
Právna forma:občianske združenie
Obchodné meno:Športový klub KARATE
Sídlo:
Ulica:M. R. Štefánika
Číslo:29
PSČ:968 01
Obec:Nová Baňa

Ďakujeme za prejavenú dôveru.